คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
Thai Labour Solidarity Committee
สำนักงาน ประสานงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
503/20 ถนนนิคมรถไฟ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2251-3175


แถลงการณ์คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ฉบับที่ 1
เรื่อง คัดค้านการขายรัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนการต่อสู้ของ สร.รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

            ตามที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ได้ทำการชุมนุมคัดค้านการขายรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้กับเอกชน ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย จ.นนทบุรี ตามที่เป็นข่าวทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น
  
         คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยซึ่งมีสมาชิก 28 องค์กรอันประกอบด้วยองค์กรแรงงานตั้งแต่กลุ่มย่าน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน เห็นด้วยกับการคัดค้านการขายรัฐวิสาหกิจ และในการชุมนุมของ สร.กฟผ.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ในครั้งนี้นั้นเพื่อคัดค้านการขายรัฐวิสาหกิจและให้รัฐบาลยุติการขายไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้กับเอกชน ซึ่งรัฐบาลจะมีการขายหุ้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ในตลาดหลักทรัพย์เร็ว ๆ นี้
  
         การขายรัฐวิสาหกิจการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ปรากฎผลเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าราคาน้ำมัน ราคาแก๊สหุงต้มสูงขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมราคาได้ ผลกระทบและความเดือดร้อนจึงตกอยู่กับกรรมกร เกษตรกร ประชาชน ผู้ยากจนทั้งหลาย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  
         การชุมนุมลุกขึ้นสู้ของพี่น้องชาว กฟผ. ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ถือได้ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อสู้ด้วยศักดิ์ศรีของกรรมกรร่วมกับเกษตรกรและประชาชนทุกสาขาอาชีพ ในการปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติของชาติ ของประชาชนคนไทย คือไฟฟ้า น้ำประปา และกิจการสาธารณูปโภค ไม่ให้ตกเป็นของนายทุน ต่อไป
  
         ในการนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จึงสนับสนุนการชุมนุมของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อให้รัฐบาลยุติการขายไฟฟ้า ประปา และขอให้สมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย รวมทั้งประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมสนับสนุนการชุมนุมกับพี่น้องชาว กฟผ. บางกรวย จ.นนทบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการต่อสู้ของพี่น้องชาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในที่สุด

 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
2 มีนาคม 2547